Absolventu salidojums'2015

otrdiena, 2015. gada 6. janvāris

Auces vidusskolas absolventu kārtējais salidojums notiks

 2015.g. 30.maijā 


Sākums pkst. 18:00
Dalības maksa: 5 EUR 

Darbosies fotogrāfs, par samaksu foto būs iegūstami uz vietas salidojuma norises laikā! 

Sākam gatavoties, apzinām un apziņojam draugus un visus zināmos Auces vidusskolas absolventus!

Telpas abolventiem


Izlaiduma Nr. Izlaiduma gadi Telpa Skolotāji
1. -9. 1950.-1954. V_sk 112. kab.
10.-12. 1959.- 1961. V_sk 107.kab.
13. - 14. 1962.- 1963. V_sk 111.kab.
15.-16. 1964.- 1965. V_sk 110.kab.
17.-32. 1966.- 1982. V_sk sk. sporta zāle
39. 1989. 107.kab. V.Jaunzeme, K.Feldmanis
33. 1983. 403.kab. H.Dundure
36. 1986. 305.kab. H.Dundure, E.Vītola
34., 38. 1984., 1988. 108.kab. H.Dundure, I.Deimanta, A.Bīriņa, L.Andersone
35. 1985. Karjeras konsult.kab. F.Sarcevičs, L.Liepiņa
37., 40. 1987., 1990. 109.kab. Z.Estberga, L.Dvarišķe, E.Vītola
41. 1991. 106.kab. M.Breča, L.Mickeviča, Dz.Lasmane
42., 43. 1992., 1993. 210.kab. V.Elsone, B.Pētersone, H.Dundure, I.Ante
44., 64. 1994.,
2014.(Dūma)
401.kab. A.Dūma
45. 1995. 304.kab. J.Bensons
46. 1996. Atpūtas telpa. V.Pugovka
47., 55. 1997., 2005. 203.kab. M.Baltiņa, I.Vikštrema
48., 57. 1998., 2007. 213.kab. R.Grebeža, V.Pugovka, I.Deimanta
49., 58. 1999., 2008. 205.kab. I.Eglīte, B.Pētersone, J.Arājs
50. 2000. 313.kab. I.Sarceviča, A.Fleišmane
51., 60. 2001.,
2010.(Elsone)
209.kab. V.Elsone, G.Beizaka
52. 2002.,
2010.(Roze)
204.kab. R.Roze, R.Januze
53. 2003. 217.kab. I.Špela, L.Špels
54. 2004. 202.kab. I.Ante, L.Priede
56., 64. 2006.,
2014.(Silova)
303.kab. A.Zeltiņa
Ž.Silova
59. 2009. 216.kab. I.Sarceviča, A.Zeltiņa
61. 2011. 219.kab. J.Troicka, R.Januze
62. 2012. 207.kab. L.Vernere, L.Priede
63. 2013. 201.kab. A.Veide, I.Ante

*** ---

Salidojums'2010

pirmdiena, 2010. gada 26. aprīlis
Salidojums ieradās ar vējiem, turpinājās ar koncertu, sarunām, dejām, satikšanās prieku un atvadām. Paldies visiem, visiem, kuri varēja piedalīties. Bija daudzi, kuri ieradās no daudzām tālām zemēm! Paldies, ka neesat aizmirsuši savu skolu, savus klasesbiedrus un skolotājus!
Atmiņām neliela fotogalerija, kuru katrs var papildināt, atsūtot savus foto (vai saiti uz savu fotogaleriju) uz e-pasta adresi aucesvsk@gmail.com! 1970.gada absolventu foto atsūtīja Viktors Saksons. Paldies!


Uzklikšķinot uz attēla, var nokļūt Google fotogalerijā, kurā attēli ir lielāka izmēra! Skatieties un sūtiet savus foto, atmiņas! Veidosim šo lappusīti kopīgi! Rakstiet komentārus, apmainieties ar savām domām un atmiņām!


Svarīgi!
 • Reģistrācija salidojumam: plkst. 16:00 - 18:00 (Obligāta visiem salidojuma dalībniekiem!)
 • Dalības maksa - 3 Ls 
 • Salidojuma sākums: plkst. 18:00
 • 18:00 - koncerts
 • 1h pēc koncerta - skolas klašu telpu un mācību kabinetu apskate, tikšanās ar skolotājiem. Skolotāji šajā laikā būs savos kabinetos. Apciemojiet!
 • Būs iespēja par atsevišķu maksu izmantot profesionāla fotogrāfa pakalpojumus, izvēlētos foto uz vietas,  ierakstot CD diskā.
 • Darbosies bufete.
 • Lūdzam ierasties labā garastāvoklī un priecīgā noskaņojumā, līdz ņemot "groziņu"! Būsim labvēlīgi un labestīgi!
 • Ieteicams ņemt līdzi arī nelielu naudas summiņu dažādiem tēriņiem, jo būs iespējams iegādāties kādu suvenīru un izmantot atsevišķus maksas pakalpojumus (Fotogrāfs, bufete, u.tml.).  Ja būs vēlēšanās, tad varēs kādu naudas summu ziedot savai skolai.
Absolventu salidojuma dalībnieku izvietojums 

1.– 31. Izlaidumu izvietojums vecajā skolā
 • 1. – 12. izlaidums (1950. – 1961.gads) – vecās skolas 1.stāvs
 • 1., 2. izlaidums (1952. – 1953.gads) – metodiskais kabinets
 • 5., 6. izlaidums (1954. – 1955.gads) – sk. Lasmanes kabinets
 • 7., 9. izlaidums (1956.,  1958.gads) – sk. Dzērves kabinets
 • 8. izlaidums (1957. gads) – sk. Dvarišķes kabinets
 • 10. izlaidums (1959.gads) – sk. Prudņikovas kabinets
 • 11. izlaidums (1960.gads) – sk. Juļ kabinets
 • 12. izlaidums (1961.gads) – sk. Valentinovičas kabinets
 • 13. – 31. izlaidums (1962. – 1981.gads) – vecās skolas 2.stāvs
32.– 41. izlaidumu izvietojums jaunajā skolā
 • 32. – 41. izlaidums (1982. – 1991.gads) – jaunās skolas 2.stāva rekreācija
 • 42. – 59. Izlaidums (1992. – 2009.g.) – jaunās skolas sporta zāle
 • Skolotāji un lūgtie viesi – skolas ēdnīca (1.stāvs)
Dejas spēlē
 • Sākums” – laukumā jaunās skolas priekšā
 • Ilgonis un Pēteris” – vecās skolas sporta zālē
Bufete – „Vēris”, jaunās skolas 1.stāvs 

   Satiksme

  Fakti no skolas vēstures

  svētdiena, 2009. gada 8. novembris
  1927./28. mācību gadā darbu sāka Auces sešgadīgā pamatskola ar 350 skolēniem un 13 skolotājiem. 1945. gadā direktora R. Eltermaņa vadībā pilsētā izveidoja vidusskolu. 1982./83. mācību gadā uzcēla jaunu skolu. Tagad mācības notiek abās ēkās. Vecajā skolas ēkā atrodas sākumskola, mājturības kabineti, labiekārtots internāts. Auces vidusskolā mācās ne tikai pilsētas bērni, bet arī skolēni no tuvākajiem pagastiem - Vītiņu, Lielauces, Bukaišu, Ukru, Īles, Saldus rajona Jaunauces, Vadakstes un Rubas u.c. pagastiem un pašvaldībām.

  Dažādi vēstures fakti par skolām Auces pilsētā:
  • 1861.g. - Vecauces draudzes skola;
  • n1906. -1908.g. – Brukmana privātā skola;
  • n1907. – 1915.g. – Treilības ģimnāzija (150 sk.);
  • n1910. – 1915.g. – Cirkaļa tirdzniecības skola;
  • n1911. – 1915.g. – Lagzdiņa mājā meiteņu 4-gadīgā provātskola;
  • n1927.28.m.g. – 6_klasīgā pamatskola ar 350 skolēniem, 13 skolotājiem;
  • n1922.g. – pirmais skautu pulciņš (26 bērni);
  • n1936.g. – 959.Auces mazpulku pulciņš;
  • n1945.g. – darbu sāk Auces vidusskola;
  • n1963./64.m.g. – izveidota kabinetu sistēma;
  • n1980.g. – sākta jaunās skolas ēkas celtniecība;
  • n1982./83.m.g. – skolā sāk darbu jaunajās telpās;
  • n1989.g. – skolā darbu uzsāk pirmā datorklase (KUVT – 86);
  • n1996.g. – skolā sāk izmantot Internet (ar iezvanpieeju);
  • n1998.g. – skolai tiek izveidots pastāvīgais Internet pieslēgums, sāk darboties skolas Internet serveri (Web, Mail, u.c.) nMācības joprojām notiek abās skolas ēkās

  2010.gada salidojums

  Kārtējais Auces vidusskolas absolventu salidojums notiks 2010.gada 29.maijā. Visi skolas absolventi lapni aicināti piedalīties salidojuma pasākumos! Savus ieteikumus var rakstīt komentāros vai uz e-pastu aucesvsk@gmail.com!

  2005.g. abolsventu salidojums

  2005.g. notika Auces vidusskolas salidojums, kas bija veltīts vidusskolas 60.gadu jubilejai. Draugu un klasesbiedru tikšanās, prieks un arī dažas asaras...

  Neliela salidojuma fotogalerija: